Свържи се!

Ако сте организация,

и виждате пресеченост между нашите и вашите каузи, пишете ни! Ще се радваме да си ударим по едно рамо взаимно и да обединим сили за решаването на най-наболелите проблеми на общностите и обществото в съвременните кризи глобално и локално.

Ако сте професионалист,

виждате смисъл в това, което правим, и разпознавате потребностите и амбициите си в услугите, които Орион грид предлага, пишете ни! Ще се радваме да се запознаем и да работим заедно. 

Ако сте активист,

и също се борите за един по-справедлив свят, пишете ни! Ще се радваме да обединим сили и да допринесем за Вашите цели.

EmailFacebookYouTube

Намерете ни по електронната поща, както и във Facebook и YouTube.