Общност

Гридът е широко понятие, което освен с мрежа се родее с концепции като пространство, общност, матрица, но най-вече с идеята за референтна организация - структура в междуорганизационния домейн, която съществува, за да адресира затлачванията, които се случват, когато обществото се опитва да реши най-сериозните си проблеми (“каши”, problématique в термините на автора на концепцията за референтна организация Ерик Трист). Стремежът ни е да разширяваме грида със съратници и съмишленици, с които заедно да отблокираме процеси и решаваме най-наболелите проблеми на нашето съвремие.

Партньори

Дарители

Благодарим на всички, които дариха от времето, таланта, парите или други свои ресурси за дейността на Орион грид!

Стоян Стефанов

Мария Радева

Диляна Ангелова

Калина Дренска

Вяра В. Добротина

Борислав Събев

Пол Найденов

Радостина Белчева

Делиана Симеонова

Маргарита Спасова