Екип

Грид е понятието, което разработваме и теоретично, и методологично, за да стимулираме мрежи, които носят заряд и галванизират, които извикват и отглеждат политически субекти и които са достатъчно мощни да реализират идеите в действие. Екипът на Орион грид е двигателят, носителят на тази енергия. Трансдицсциплинарността е в ядрото на организацията и членовете на екипа са с разнообразни професии и образование. Всички ние обаче сме обединени от фокус върху процесната фасилитация и критическата мисъл. 

Милена Статева | основател, управител

Доктор по социология (Университет Уорик), магистър по социална и политическата мисъл (Университет Уорик) и по социална психология (Софийски университет). Сертифициран процесен консултант (Институт „Тависток“). Фасилитатор на групова динамика (Международно бизнес училище). Управленският й опит е натрупан като член на Съвета на директорите на Британската социологическа асоциация, на мениджърските екипи на Асоциация Анимус и Института "Тависток" и на Асамблеята на координаторите на Ла Страда Интернешънъл. 

Станислав Додов | оперативен директор

Социален педагог, фасилитатор и публицист с фокус върху демократичните основания за социална промяна и човешките права. С богат опит в разработването на програми за образование, обучение и консултиране към различни организации и институции от България и Европа. Член на Етично-контролния съвет на Орион грид.

Елица Капушева | комуникационен експерт, антрополог

Социален и културен антрополог, с магистратура Културни различия и транснационални процеси във Виенския университет. Специализира в изследванията на мира и конфликтите и антропологията на околната среда и социоекеологичинте взаимоотношения, с регионален фокус Балканите и Южен Кавказ. Интересува се от мултимодални и включващи изследователски методи и как те отварят възможности за демократизиране на науката и образованието.

Йоанна Минчева | проектен мениджър

Магистър по Човешки права и демократизация от Global Campus of Human Rights, от Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno и бакалавър по Международни отношения от ЮФ на Софийски университет. Работи по проекти и програми в областта на човешките права и гражданското общество: права на жените, дискриминация, превенция на насилието, ЛГБТИ+ права, овластяване на уязвими групи, многообразие и социално включване. Основател на Hire a project ninja, платформа за свързване на проектни експерти в различни области с институции и организации. Член на Етично-контролния съвет на Орион грид.

Валя Маринова | младежки работник

Бакалавър по история на изкуството от SOAS (University of London) с осем години опит в сферата на неформалното образование и младежката работа. Член на Звено обучители към НМФ. Съставя методологии, организира и провежда обучителни програми за младежи, фокусиращи се върху творчество, учене чрез преживяване и личностно развитие. Интересува се от групова динамика, организационно развитие за активистки колективи и учене, базирано на ценности. Има четири години опит в сферата на грижовния труд, през призмата на социалния модел на уврежданията.

Веселин Алексиев | графичен дизайнер

Работи в сферата на архитектурното наследство, опазване на паметници на културата и целесъобразно формиране на пространството. Отвъд това се занимава с неформално образование, анализи, маркетинг и философия. Член на Етично-контролния съвет на Орион грид.

Мила Цалова | връзки с обществеността

Магистър по философия, организационно консултиране и журналистика.

Актуално посвещава дните си на работа за неправителствени организации като комуникационен експерт и практиката си на психотерапевт. Работи индивидуално с възрастни и деца, води обучителни и терапевтични групи. От 14 години поддържа личен блог на име „Спонтанност и креативност“ по теми, свързани с психотерапията и личностното развитие. 

Първото си репортерско място получава на 16 години, от тогава не престава да работи в медии и с медии. На визитките ѝ през годините са стояли длъжности като „главен редактор“, „програмен мениджър“, „експерт…“. Казва, че няма бивши журналисти и бивши учители и искрено вярва, че всичко е комуникация. 

Сътрудници