Другите за нас

Мисля, че [Орион грид] оказа комбинирано влияние [върху мен]. От една страна, потапянето в процеса отваря очите по много специфичен начин за това как другите разбират и се ориентират, в този случай по темата за изменението на климата. От друга страна, за мен беше много интересно да я осмисля с шапката на изследовател, защото всъщност имаме много малко възможности да „експериментираме“ с методите и дизайна на изследването, а освен това е полезно да влезеш в обувките на „изследваното“ лице, за да усетиш някои уязвимости, за които иначе можеш само да предполагаш дали ги има или не.

участник в група за учене от действието по проект „Разкриване: разкази, преживявания и решения за климатичните промени под повърхността на публичността"


Смятам, че с усилията си да създава пространство за диалог и да разглежда актуални обществено-политически въпроси по задълбочен и изключително приобщаващ начин организацията сериозно се отличава от повечето организации на гражданското общество и оказва положително въздействие върху демократичните процеси в страната.

участник в мрежата на грида


Различните дейности на организацията ми създадоха пространство и възможност да размишлявам по важни въпроси заедно с други хора чрез взаимно уважение, стремеж към изследване и проблематизиране.

отговорила на анкета като заинтересована страна в стратегически процес


[Въздействието на Орион грид върху мен се изразява в това, че] започнах да задавам много въпроси.

участник в мрежата на грида


Улеснявайки организационните процеси и подпомагайки разрешаването на конфликти, Орион грид оказа значително въздействие върху нашето движение.

бенефициент


[Орион грид] засили моята социално-политическа ангажираност на нивото на моето мислене и възприемане като политически субект, засили моята лява политическа ориентация, въпреки че се определям по-близо до центъра, значително подкрепи моята екологична и феминистка ориентация с повишена осведоменост и активна ангажираност.

бенефициент


През последните месеци, както моето небинарно дете [лидер на студентско сдружение], така и аз имахме привилегията да работим с Орион грид. Впечатлени сме от творческия, непредубеден, гъвкав, професионален, съпричастен и подкрепящ подход. Станах свидетел на това как солидното им критично мислене и отстояването на справедливостта и равенството водят до проекти и образователни материали, които са вдъхновяващи, информативни, ангажиращи и положително заредени.

бенефициент


Познавам работата на Орион грид още от нейното основаване. Екипът им се състои от надеждни и висококвалифицирани професионалисти в областта на социалните науки. Имах привилегията да си сътруднича с член на екипа, която ми предостави свеж поглед и иновативни идеи за актуални явления, които са трудни за разбиране.

психоаналитик


Редица граждански демократични инициативи на местно и трансгранично ниво, в които съм участвала, са се възползвали от фасилитация на груповата динамика, предоставено от Орион грид. Вярвам, че увеличаването на капацитета на екипа за предлагане на достъпна професионална подкрепа и разширяването на съответното портфолио би се отразило положително на европейското гражданско общество като цяло.

бенефициент и участничка в мрежата на грида


Определено научих много нови неща [от участието си в мрежата на Грида], на които иначе не бих обърнала внимание. Способността ми да анализирам критично информацията значително се повиши. Разпознах като проблеми явления, които в духа на патриархалното ни общество бях интернализирала и нормализирала.

отговорила на анкета като заинтересована страна в стратегически процес


С доклада по проекта "Разкриване" дадохте начало на дискусия по проблема със "счупената" комуникация за климатичните промени и ми се струва полезно дискусията да бъде разширена към това как комуникираме правата на човека, демокрацията, борбата с полово базираното насилие, защото доста често с неподходящ избор на послания може би подсилваме наративите, срещу които се борим. В година с няколко предстоящи избори ми се струва важно да се обърне повече внимание на пълноценното демократично участие на всички членове на обществото. Много често разговорът за демократичното участие спира до гласуване или отказ от гласуване на избори, което не е особено продуктивно.

отговорила на анкета като заинтересована страна в стратегически процес


Покрай пандемията, локдауна, липсата на добра перспектива за работа по специалността ми, се чувствах отчаяна и изморена. Първото, за което се сетих е да пиша на хора, на които имам доверие. Съответно писах на [сегашния ми консултант]. Бях във фитнеса и се чувствах много зле от всичко и потенциалната възможност да спра да работя работа, която ненавиждам. Парадокс, нали? С нея започнахме да се срещаме, онлайн, през две седмици. 

Обсъждаме какво се е случвало, в какво не съм сигурна. Лека- полека, започнах да се доверявам и да представям емоцията си, в по-чиста, неподправена форма. Има дни, през които се мразя и се чувствам така, сякаш не правя нищо смислено. Буквално преди да почнем със сесиите, се будех с мисълта, че не правя нищо с живота си. И това усещане, имаше влияние върху целия ми ден. 

Сега не мога да кажа, че чувството е изчезнало напълно, но мога да кажа, че ми е по-лесно да се боря с него и да го овладявам. От друга страна тя ме оставя да споделям със свой ритъм, не се чувствам осъдена, не се чувствам виновна за неща, за които по принцип се чувствам виновна. Чувствам се свободна да споделям. Като видях, че се чувствам малко по-добре, започнах да убеждавам приятелките ми да ходят на психолог също. Защото забързаният, конкурентен свят, в който живеем, наистина не ни дава необходимото пространство и време да се справяме с проблемите от битието или проблемите от миналото. 

бенефициент, която вече година по-късно успешно се реализира като професионалист, противопоставя се успешно на проблематични тенденции в обществото и организациите, в които работи и й предстои специализация в чужбина