Какво правим?

Ценности

Стратегия

Ние работим за демократичен и свободен от потисничество и травма свят, основан на грижата, в който автономни индивиди-в-общности могат да се развиват и да дават възможност на всеки да участва пълноценно в обществено-политическия живот. Правим го, като усилваме и събираме енергията на носителите на демократичен импулс.

Ангажираме се с

В настоящия стратегически период се фокусираме върху изграждане и поддържане на общности от ангажирани със социална промяна хора и групи; достигане до повече и нови хора и групи; и устойчивост на организацията.

Програми