Рефлексивни пространства

Рефлексивни пространства наричаме всички онези дейности, предназначени да създават условия хората, които ни се доверяват, да рефлектират върху обществените, политически, организационни и групи процеси, в които участват. Тези пространства създаваме винаги чрез специални методологии, почиващи на десетилетен опит в и извън България, включително такива, прилагани на база на сертифицирана компетентност, с която екипът разполага.

Страницата се обновява!