Проекти

Спечелихме първото си проектно финансиране през 2020 г. с проект “Феминистки епистемологии в действие”. Публично го кръстихме “Читалище за жени”, за да подчертаем общностният характер на този шестмесечен курс и функцията му като интервенция в обществено-политическото поле. Преведохме близо 500 страници ключови текстове, които обсъждахме през седмица в две деветдесет-минутни сесии, посветени на образоване, общностно и личностово развитие. Финансиран от Български фонд за жените. Наличен е аналитичен доклад.

В “Разкриване: Разкази, преживявание и решения за климатичните промени под повърхността на публичността” в продължение на година изследвахме, комбинирайки различни методи, въпроса къде се “чупи” комуникацията за климатичните промени и по какъв начин тя може да бъде по-достъпна и включващата. Проектът е реализиран с финансова подкрепа от Европейската климатична фондация. Резултатите могат да са полезни за социални учени, журналисти и медии, НПО, активисти, разработващи политики и други изследователи, ангажирани с темата за измененията в климата.  Заяви достъп до аналитичния доклад и прегледа на литературата тук.

През 2023 голяма част от времето и усилията ни са посветени на проекта “Кора и ядро: екип, комуникация, общности”, реализиран в рамките на програмата за финансиране на организационни и административни нужди “Мисия възможна” на Български фонд за жените. Фокусът ни е укрепването на работата и комуникацията на Орион грид. В частта ядро се съсредоточаваме върху подобряването на вътрешноекипните процеси и стратегическото развитие на организацията в дългосрочен план. В частта кора целим да мобилизираме широката общност на организацията и да съживим и/или поддържаме по-устойчиво и активно тематичните общности, формирали се около предишните проекти.

От 01.07.2023 г. Спешният фонд за човешки права на жените финансира шестмесечен проект на Орион грид. С него ще подкрепим борбите на феминисткото движение и различните му течения в България чрез: а) дискусии върху понятието “джендър” като основен инструмент за работа с властови дисбаланси в обществено-политическото поле и б) с процесни консултации за отблокиране и улесняване дейността на групи, организации, колективи и движения, които промотират феминистко действие (дори и да не се разпознават като феминистки). Проектът надгражда над курса “Феминистки епистемологии в действие” и е насочен към развитието на феминистката теория и праксис в България. Можете да следите развитието на проекта в рубриката “Актуално” и да се присъедините към вече включилите се участници като ни пишете на theoriongrid @ gmail.com