Портфолио

Екипът на Орион грид предлага трансформиращи услуги за индивидуално и организационно консултиране и развитие, които целят да спомогнат за по-доброто навигиране на несигурността в ежедневието, да насърчат конструктивен диалог и обмен на идеи, и да стимулират положителна промяна въпреки сложната социална и политическа среда, в която живеем.

Услугите ни са съобразени с конкретните нужди на нашите клиенти. Поради това таксите варират в зависимост от размера на групата, продължителността на консултацията и сложността на очертаните проблеми, които трябва да бъдат адресирани в рамките на процеса. Обикновено цените се изчисляват за единична сесия, за целодневна консултация или за цял проект. Ориентировъчните цени към всяка услуга по-долу отразяват редовните такси. Това са качествени услуги, които не са евтини, но в нашата работа се стремим да ги направим достъпни за хората, които не могат да си ги позволят.

Ако не сте в състояние да заплатите цялата сума или част от нея, ви каним да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите. Значителна част от усилията ни са насочени към укрепване на капацитета на агенти на промяната, групи и организации, които са в несигурно финансово положение и на които предлагаме консултации безвъзмездно. Ако изберете да работите с нашия екип, ще ни подкрепите и в мисията ни да заставаме зад маргинализирани активисти, млади изследователи и граждански колективи и да подкрепяме тяхната дейност.

Ако нашите услуги са това, което търсите, или предизвикват любопитството ви, не се колебайте да се свържете с нас. Предлагаме безплатна опознавателна сесия, в която да се запознаем и да ни представите контекста, в който искате да работите с нас. На базата на вашата заявка ще проучим как да адаптираме услугите и подходите, за да отговорим на вашите специфични нужди и стремежи.

За отзиви от работата ни по предоставяне на тези услуги, разгледайте страницата „Другите за нас“.

Индивидуална и организационна ролева анализа

Индивидуалната и организационна ролева анализа е трансформативен процес, който ще ви помогне да вникнете в динамиката на ролите, взаимоотношенията и лидерските структури, от които сте част. Нашите опитни експерти фасилитират процеси на рефлексия и предлагат стратегически насоки, като насърчават хармонична среда, в която отделните хора и индивидът-в-група могат да преосмислят своите силни страни и да извлекат пълния си потенциал. Ролевата анализа отваря пространства за индивидуална равносметка, в които личните борби не се патологизират, а се подхожда с внимание към тяхната взаимовръзка с доминиращите системни проблеми.

Какви са ползите?

Ролевата анализа е отличен подход за разплитане и отпушване на индивидуалните и групови блокажи. Процесът е съобразен със специфичните нужди на клиента, като целта му е да провокира задълбочена себеоценка, която да доведе до по-добро разбиране на собствените роли и взаимоотношения с другите.

Колко струва?

За 90-минутна сесия:

Трансформиращи диалози и фасилитация на групови процеси

Концепцията на "трансформиращия диалог" улеснява вътреекипната комуникация като задейства процес на общуване, базиран на приобщаващи и конструктивни разговори, които обединяват различни гледни точки. Основната цел на фасилитацията на групови поцеси е да се създаде безопасно пространство за обмен на идеи и опит с цел постигане на по-ефективно сътрудничество и разбиране в екипа.

Доверете се на нашите експертни фасилитатори да помогнат на вашия екип да разгърне пълния си колективен потенциал, като същевременно дадат възможност на всеки член на екипа да изясни своята собствена роля и цел в него. Ние ще ви предложим инструмантариум, с който да навигирате по-гладко сложните екипни отношения, да изградите по-силно доверие, да разрешите текущи проблеми, които затрудняват работния процес, да изградите механизми за реакция в кризисни ситуации или да изясните ролите и динамиката в екипа.

Какви са ползите?

Специализирали сме се в областта на разрешаването на конфликти и медиацията. Ако екипът ви преминава през особено тежък период с неразрешени междуличностни конфликти или напрежение от друго естество, нашите услуги за деескалация и медиация могат да ви помогнат да преодолете тези конфликти и да възстановите балансът във взаимоотношенията. Процесът на фасилитиране на трансформиращия диалог и груповата динамика позволява на индивидите в групата и на групата като цяло да увеличат максимално своята ангажираност и ефективност за постигане на общата цел.

Колко струва?

Обучения и повишаване на организационния капацитет

В резултат на дейността на Орион грид и индивидуалния трансдисциплинарен опит на членовете на екипа ние натрупахме солидни познания и практически опит в областта на феминистките епистемологии, комуникацията за климатичните промени, гражданско и политическо образование, приложната социална и политическа мисъл и фасилитация на групови процеси. Въз основа на практиката си превърнахме този капацитет в динамични обучения, които въоръжават участниците с ново ноу-хау, умения и перспективи, които да приложат в действие като двигатели на положителна социална промяна.

Какви са ползите?

Нашите програми за обучение и повишаване на организационния капацитет са чудесна възможност да инвестирате в личностното и професионалното усъвършенстване на вашия екип. Ще се радваме да помогнем на вашата общност да се засили чрез придобиване на нови знания, да разшири хоризонтите и любопитството си и да открие нови вдъхновяващи пътища за развитие.

Колко струва?

Организационен дизайн и развитие

Организациите и междуличностните отношения, които ги формират, не се изграждат за една нощ и понякога дори утвърдени организации и колективи се затрудняват от сблъсъка на амбициите за колективно развитие и тежестта на ежедневните задачи. Независимо дали сте млад екип или опитна и доказала се организация, експертна външна интервенция може да бъде изключително полезна за постигането на равновесие в структурите ви. Фасилитираните процеси за организационен дизайн и развитие се фокусират върху културата, ценностите, отношенията и целите на вашият екип, за да изведат предложения за нови подходи и модели за по-ефективна и по-удовлетворяваща съвместна работа.

Какви са ползите?

Нашите семинари по организационен дизайн използват широкообхватния метод на Теория на промяната, който ще ви помогне да повишите ефективността на организацията си, като мобилизирате желанието за промяна, мотивацията и целенасочеността на членовете на вашия екип. Предоставяме подкрепа в стратегическото планиране, управлението, изграждането на екипи и междуорганизационното сътрудничество, като се грижим вашата организация да бъде устойчива, адаптивна и дейността ѝ да съответства на мисията и визията ѝ.

Колко струва?

Цената се договаря индивидуално с клиентите, тъй като зависи от продължителността и сложността на проекта.

Изследвания, мониторинг и оценка

Задълбочените качествени изследвания могат да дадат мощен тласък за социална промяна, а щателният мониторинг и критичната оценка на досегашните дейности и резултати могат да бъдат отправна точка за бъдещи действия. В практиката си екипът на Орион грид използва партиципативни, мултимодални и трансдисциплинарни методи, които извеждат на повърхността наблюдения и открития, които от своя страна могат са спомогнат разработването на по-устойчиви и справедливи политики, инициативи и интервенции. В процеса си на работа ангажираме заинтересованите страни на всеки етап, като се стремим техните гласове да бадът чути по време на изследователския процес и да бъдат видими в резултатите.

Какви са ползите?

Ако вашата организация се нуждае от задълбочено и изчерпателно изследване по конкретна тема, мониторинг или оценка, ние можем да осигурим анализ и насоки и да сътрудничим за постигане на искания резултат. Изводите от нашите изследвания и аналитична работа могат да се използват за формиране на политически дебати, за ангажиране на заинтересованите страни и за оказване на влияние върху процесите по вземане на решения, оказвайки конструктивно въздействие върху социалния и политическия ландшафт.

Колко струва?

Цената се договаря индивидуално с клиентите, тъй като зависи от продължителността и сложността на проекта.