Едногодишен проект, стартирал през ноември 2021 г. и финансиран от Европейската климатична фондация.

В 21 век все повече става ясно, че климатичните промени са може би основното предизвикателство на нашето време.

От първостепенно значение е разбирането на общественото мнение и нагласи, както и текущата сегментация сред хората в тяхната позиция към климатичните промени.

Съществуват обаче постоянни предизвикателства, които наблюдението и моментните снимки не могат напълно да обяснят: отрицатели на климатичните промени, теории на конспирацията, маниакални защити, които водят до безразсъдно поведение, тревожност, апатия, вина и други психологически бариери, които ограничават както индивидуалните, така и колективните действия срещу климатичните промени. Едновременно с това механизмите за мобилизация, активизация и полагане на грижа също се нуждаят от проучване. Възниква въпросът какви са психосоциалните и социално политическите интервенции, които могат да променят поведението в тази посока?

Следете важните новини по проекта в блога: