Екипът

председател на УС, основател, социолог

член, психолог

член, програмен мениджър

оперативен директор, социален педагог

член, графичен дизайнер

член, програмист